SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

109.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Općinski načelnik Općine Malinska–Dubašnica, donio je 30. prosinca 2021. godine sljedeći

PLAN

prijma u službu u Općine Malinska–Dubašnica
za 2022. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska–Dubašnica za 2022. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2021. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2022. godini kako slijedi:

III.

Plan prijma objavit se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 110-01/21-01/2

URBROJ: 2142/05-03/01-21-2

Malinska, 30. prosinca 2021.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51511&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr