SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
OPĆINA SKRAD
119

30.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 7. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima
i članovima radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/01) članak 2. mijenja se i glasi: Osnovica za obračun naknade vijećnicima i članovima radnih tijela iznosi 250,00 kuna neto.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 121-01/05-01/02

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 8. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr