SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

106.

Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine", broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ("Službene novine", broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

ISPRAVAK PLANA

upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Članak 1.

U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu KLASA: 342-01/21-01/4; URBROJ: 2142/05-03/1-21-4, od 29.11.2021. dogodila se omaška u članku 6. st. 2. priloženoj tabeli (prilog 1.), koja čini sastavni dio Plana, te je usklađena s grafičkim prikazom iz članka 6. st. 3., a koja se odnosi na mikrolokacije za obavljanje djelatnosti, te se ispravljaju lokacije 9.3., 9.4., 14.2.,14.3. vezano za katastarske čestice (k.č) i katastarske općine (k.o.) kako slijedi

  • 9.3. Malinska - plaža Draga umjesto k.č. 8212/3 k.o. Malinska-Dubašnica mora stajati k.č. 34/2, 34/8 k.o. Bogović
  • 9.4. Malinska - plaža Draga umjesto k.č 8212/3 k.o. Malinska-Dubašnica mora stajati k.č. 34/2, 34/8 k.o. Bogović
  • 14.2. Malinska – Ribarsko selo umjesto k.č. 330/13 k.o. Bogovići mora stajati k.č. 330/12 k.o. Bogović
  • 14.3. Malinska – Ribarsko selo umjesto k.č. 330/14 k.o. Bogovići mora stajati k.č. 330/12 k.o. Bogović

Članak 2.

Ispravak godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave Primorsko-goranske županije radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji.

Nakon ishođenja Potvrde, ispravak plana i potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica, te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Ispravak plana stupiti će na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 342-01/21-01/4

URBROJ: 2142/05-03/1-21-10

Malinska, 22. prosinca 2021.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51511&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr