SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
OPĆINA SKRAD
119

29.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 7. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Skrad

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/04), u članku 2. iza riječi »Žrnovac«, dodaju se riječi »Belski Ravan, Brezje Dobransko, Bukovac Podvrški, Buzin, Gorani, Gorica Skradska, Gramalj, Hlevci, Hosnik, Mala Dobra, Pečišće, Podslemeni Lazi, Pucak, Raskrižje, Rasohe, Resnatac, Rogi, Trški Lazi, Vrh Brodski i Zakrajc Brodski«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/27

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 8. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr