SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD RIJEKA
119

105.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 12/03 i 3/05) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/02 i 14/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 6. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Rijeke

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke, i to za:

1. Mjesni odbor Drenova

2. Mjesni odbor Mlaka

3. Mjesni odbor Podvežica

4. Mjesni odbor Kantrida

5. Mjesni odbor Banderovo

6. Mjesni odbor Potok

7. Mjesni odbor Orehovica

8. Mjesni odbor Školjić

9. Mjesni odbor Vojak.

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 86. Statuta Grada Rijeke u Vijeće Mjesnog odbora Drenova bira se (7) sedam članova Vijeća, a u vijeća mjesnih odbora iz članka 1. točke 2. do točke 9. ove Odluke bira se 5 (pet) članova vijeća.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 23. listopada 2005. godine.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora odnosno do 21. rujna 2005. godine do 24,00 sati.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Grada Rijeke (Titov trg 3), na oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se izbori provode te na internet stranicama Grada Rijeke.

Klasa: 022-05/05-01/40

Ur. broj: 2170-01-10-05-1

Rijeka, 6. rujna 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr