SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA PUNAT

92.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 64. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKA

o otkupu poslovnog udjela u trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Općina Punat će od društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. otkupiti 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 6., nominalnog iznosa od 21.100,00 kn, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB 71183086599, za iznos od 31.455,56 kn.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da u ime Općine Punat sklopi ugovor o prijenosu poslovnih udjela iz članka 1. ove Odluke s društvom PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. kao prenositeljem poslovnog udjela.

Članak 3.

Ova Odluka će se izvršiti ukoliko će postojati suglasnost za otkup svih sedam poslovnih udjela društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. od strane svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka i to Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/9

UR. BROJ: 2142-02-01-21-20

Punat, 21. prosinca 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51521&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr