SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA PUNAT

87.

Na temelju članka 14. i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU

o sanaciji klizišta u naselju Stara Baška

Članak 1.

Pristupa se hitnoj sanaciji klizišta koje je nastalo zbog radova na k.č. br. 622/17,19,20,21,23,24,38 i dijelova k.č. 622/21 i 622/25 k.o. Stara Baška (novoplanirana 622/38 k.o. Stara Baška ).

Članak 2.

Sredstva za sanaciju osigurati će se u proračunu Općine Punat za 2022.godinu.

Članak 3.

Zadužuje se jedinstveni upravni odjel Općine Punat – komunalno redarstvo da sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji na česticama iz toč. I. odluke izvrši očevid, donese odgovarajuća rješenja te osigura budućem izvođaču radova kojeg angažira Općina Punat neposredni pristup pomorskom dobru kako bi se mogli izvesti građevinski radovi na nastavku izgradnje potpornog armirano betonskog zida sukladno postojećim i/ili budućim aktima o građenju.

Članak 4.

Radi izvršenja prethodnih točaka ove odluke zadužuje se načelnik općine provesti postupak jednostavne javne nabave za izradu tehničke dokumentacije radi izrade armirano betonskog potpornog zida sve u nastavku već postojeće armiranobetonske građevine na pomorskom dobru te provesti i druge postupke javne nabave radi izbora izvođača i drugih sudionika u gradnji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/9

UR. BROJ: 2142-02-01-21-23

Punat, 21. prosinca 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51521&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr