SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA PUNAT

84.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18 , 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat, na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine donosi

II. Izmjene PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Punat u 2021. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 41/20 i 9/21) članak 2. mijenja se i glasi:

“Održavanje komunalne infrastrukture financirati će se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa

2. komunalne naknade

3. cijene komunalne usluge

4. naknade za koncesiju

5.. proračuna jedinice lokalne samouprave

5.a.) ekološka pristojba

5.b.) boravišna pristojba

6. fondova Europske unije

7. ugovora, naknadama i drugim izvorima

8. donacija

UKUPNO "

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to za:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 021-05/21-01/9

URBROJ: 2142-02-01-21-10

Punat, 21. prosinca 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51521&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr