SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

108.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 3. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu
SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Općina Omišalj će od trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. otkupiti 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5, nominalnog iznosa od 32.200,00 kuna, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 71183086599 za ukupni iznos od 47.942,35 kuna.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Omišalj da u ime Općine Omišalj sklopi Ugovor o prijenosu poslovnih udjela iz članka 1. ove Odluke, sa trgovačkim društvom PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. kao prenositeljem poslovnog udjela.

Članak 3.

Ova Odluka će se izvršiti ukoliko će postojati suglasnost za otkup svih sedam poslovnih udjela trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.o od strane svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka i to: Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-06-21-01-25

Omišalj, 20. prosinca 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51513&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr