SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

107.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 3. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o prihvaćanju projekta
"Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere
o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/17 i 26/20) mijenja se članak 6., stavak 2. Odluke i glasi:

„Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu, Dodatka I. i Dodatka II. ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31.05.2016. te nacrt ugovora o kreditu, Dodatak I. i Dodatak II. ugovora).“

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi ovog projekta, indikativna ponuda HBOR-a, nacrt ugovora o kreditu, Dodatak I. i Dodatak II. ugovoru, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ.: 2142-06-21-01-24

Omišalj, 20. prosinca 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51513&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr