SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD DELNICE
119

48.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 110/04 i 82/04), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), i članka 1. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (»Službene novine« broj 2/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. rujna 2005. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
»odvoz otpada s javnih površina« temeljem ugovora

Članak 1.

Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova odvoz otpada s javnih površina« temeljem Ugovora, te će se ugovor sklopiti s obrtom »Juranić«, Delnice, Kuti 4.

Članak 2.

Gradsko poglavarstvo sklopiti će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti koja je predmet ove odluke s fizičkom osobom iz članka 1. ove Odluke na rok od 4 godine po cijenama i uvjetima iz ponude.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/05-01/06

Ur. broj: 2112-01-05-01

Delnice, 8. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr