SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD DELNICE
119

46.

Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05 ) uz prethodnu suglasnost MUP-a, Uprave za inspekcijske i upravne poslove br.: 511-01-75-63006/4-03-1/3 od 28. lipnja 2005. godine, Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine« broj 35/94), Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« broj 35/94 i 55/94), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. rujna 2005. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Grada Delnica

Članak 1.

Gradsko Vijeće Grada Delnica ovom Odlukom usvaja Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica izrađen po Vatrogasnoj zajednici Primorsko- goranske županije koji sadrži:

»I.« Dojava i obavješćivanje

»II.« Popis osoba odgovornih za provedbu planova zaštite od požara pravnih osoba

»III.« Planove pravnih osoba razvrstanih u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara

»IV.« Operativni plana za akcidentne situacije autocisterni sa zapaljivim tekućinama

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/03-01/03

Ur. broj: 2112-01-05-07

Delnice, 8. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik vijeća
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr