SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

103.

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 31/20 i 20/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Malinska-Dubašnica

I.

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Malinska-Dubašnica izrađena od ovlaštenog izrađivača „DLS“ d.o.o. Rijeka, Spinčićeva 2.

II.

Tekst Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Malinska-Dubašnica u prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave.

III.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 810-01/20-01/3

URBROJ: 2142/05-01/1-21-25

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr