SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

99.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 24. Općine Malinska-Dubašnica («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine, donosi

O D L U K U

o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu
SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica će od trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. otkupiti 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4, nominalnog iznosa od 35.600,00 kuna, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 71183086599 za ukupni iznos od 53.078,27 kuna.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Robert Anton Kraljić da u ime Općine Malinska-Dubašnica sklopi Ugovor o prijenosu poslovnih udjela iz članka 1. ove Odluke s trgovačkim društvom PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. kao prenositeljem poslovnog udjela.

Članak 3.

Ova Odluka će se izvršiti ukoliko će postojati suglasnost za otkup svih sedam poslovnih udjela trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.o od strane svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka i to: Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-01/19-02/2
URBROJ: 2142/05-1-21-65

Malinska, 17. prosinca 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

* Podaci o otkupu poslovnih udjela po gradu/općinama

- Grad Krk – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 46.700,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 69.612,67 kuna

- Općina Baška – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa od 27.900,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 41.515,83 kuna

- Općina Dobrinj – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 3. nominalnog iznosa od 24.600,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 36.670,82 kuna

- Općina Malinska-Dubašnica – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 4. nominalnog iznosa od 35.600,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 53.078,27 kuna

- Općina Omišalj – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 5. nominalnog iznosa od 32.200,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 47.942,35 kuna

- Općina Punat – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 6. nominalnog iznosa od 21.100,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 31.455,56 kuna

- Općina Vrbnik – 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 7. nominalnog iznosa od 11.900,00 kuna otkupilo bi po cijeni u ukupnom iznosu od 17.724,49 kuna

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr