SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD DELNICE
119

45.

Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05) uz prethodnu suglasnost MUP-a, Uprave za inspekcijske i upravne poslove br.: 511-01-75-63006/4-03-1/3 od 28. lipnja 2005. godine, Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine« broj 35/94), Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« broj 35/94 i 55/94), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. rujna 2005. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica

Članak 1.

Gradsko Vijeće Grada Delnica ovom Odlukom usvaja Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica izrađenu po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije koja sadrži:

»A« Prikaz postojećeg stanja

»B« procjenu ugroženosti od požara

»C« Stručnu obradu činjeničnih podataka

»D« Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću razinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/03-01/03

Ur. broj: 2112-01-05-06

Delnice, 8. rujna 2005.

Naziv stranke i
skraćeni naziv

Ukupna sredstva prema broju
članova Gradskog
vijeća

Ukupna sredstva prema broju pod zastupljenog spola

SVEUKUPNA
SREDSTVA

PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ
PGS

32.467,50 kn

974,10 kn

33.475,00 kn

SOCIJADEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE
SDP

6.493,50 kn

324,70 kn

6.825,00 kn

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
HDZ

6.493,50 kn

0 kn

6.500,00 kn

HRVATSKA STRANKA PRAVA
HSP

3.246,75 kn

0 kn

3.250,00 kn

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik vijeća
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr