SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

94.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) te članaka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 17.12.2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o poništenju postupka davanja koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u skladu s člankom 38. stavka 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

O b r a z l o ž e n j e:

Dana 2.11.2021. godine Općina Malinska-Dubašnica objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2021/S 01K-0039742

Dana 3.12.2021. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica održano je javno otvaranje ponuda o kojem je sačinjen zapisnik. Na objavljenu Obavijest do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te se pozivom na članak 38. stavak 1. točku 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 363-02/21-03/1

URBROJ: 2142/05-01-21-12

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr