SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

91.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ("Službene novine" Primorsko – goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 17. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u kulturi Općine
Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska – Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima djelatnosti u kulturi:

  • zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine,
  • očuvanja nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja
  • provođenja i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja
  • znanstveno-istraživačkog rada i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa
  • izdavačke djelatnosti literarnog, glazbenog i scenskog izričaja
  • organizacije i sudjelovanja na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama
  • financiranja ustanova i udruga u kulturi.

Članak 2.

U 2022. godini Općina Malinska – Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava korisnicima iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba iz članka 2. osiguravaju se iz općih prihoda Proračuna za 2022. godinu te iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u iznosu od 500,00 kn.

Članak 4.

Raspodjela sredstava iz članka 2., točke 4.1. vrši se temeljem javnog natječaja koji se provodi sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Načelniku Općine Malinska – Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije“ a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-20

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr