SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

87.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Planirani iznos sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosi 40.000,00 kuna i namjenski će se utrošiti za:

- Kapitalni projekt K302001 PROSTORNO PLANIRANJE, za izradu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica, izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska – Radići, izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Rova, te stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja Haludovo.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-16

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr