SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

101.

Na temelju odredaba iz članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članaka 27. i 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne Novine“, broj: 71/10, 136/20), članka 46. Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana („Službene novine Primorsko - goranske županije“, broj: 20/19, 36/20) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici, donijelo je dana 20. prosinca 2021. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana
Grada Mali Lošinj za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2022. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u socijalnoj skrbi i zdravstvu od značaja za građane s prebivalištem na području Grada Mali Lošinj.

Članak 2.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana Grada Mali Lošinj obuhvaćaju se oblici promicanja zdravlja i skrbi za građane kao što su program zaštite djece, mladih i poticanja demografske obnove, program zaštite roditeljstva, program zaštite osoba treće životne dobi i osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, program priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja, program priznavanja prava na troškove ogrjeva, program subvencioniranja ostalih životnih troškova, programi održanja životnog standarda i zdravlja građana, financiranje humanitarnih i karitativnih udruga i organizacija i slično. U cilju očuvanja zdravlja građana razvijen je program kojim se osigurava financiranje rada liječnika specijalista koji će obavljati preglede u Malom Lošinju i financiranje rada medicinskih sestara koje im u tom poslu pomažu, kao i sufinanciranje ostalih zdravstvenih usluga (tekuće donacije).

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2022. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2022. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

I. Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u socijalnoj skrbi na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu iznose 3.366.000,00 kn (Glavni program A14 Socijalna skrb, Program 1401 Socijalna skrb).

II. Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u zdravstvu na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu iznose 1.228.000,00 kn (Glavni program A10 Zdravstvo, Program 1001 Zdravstvo).

Članak 4.

I. Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi (Glavni program A14 Socijalna skrb, Program 1401 Socijalna skrb):

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II. Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u zdravstvu u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi (Glavni program A10 Zdravstvo, Program 1001 Zdravstvo):

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.

KLASA: 620-08/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-16

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr