SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

98.

Na temelju odredaba iz članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), čl. 74. i članka 76. Zakona o sportu („Narodne Novine“ 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici, donijelo je dana 20. prosinca 2021. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu
Grada Mali Lošinj za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2022. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u sportu obuhvaćaju se svi oblici poticanja sporta i sportskih djelatnosti koji pridonose razvitku sporta i rekreacije građana Grada Mali Lošinj.

Članak 3.

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Mali Lošinj jesu sportski programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

- poticanje i promicanje sporta,

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih,

- djelovanje sportskih klubova i udruga,

- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,

- sportsko - rekreacijske aktivnosti građana,

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- održavanje te korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Mali Lošinj.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2022. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2022. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u sportu na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu iznose 4.568.000,00 kn (Glavni program A09 Sport i tehnička kultura, Program 9001 Razvoj sporta i rekreacije).

Članak 5.

Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u sportu u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program javnih potreba u sportu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.

KLASA: 620-08/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-13

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr