SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

94.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. ,stavak 3. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine RH“ , br.55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donosi

Odluku

o izmjeni Odluke o zaduženju
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o zaduženju Grada Malog Lošinja (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' br. 9/21) u članku 2., tekst u petom retku tablice ''31.03.2022. godine'', mijenja se i glasi ''31.12.2022. godine''.

Članak 2.

U članku 3. Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja brojka ''2021'' zamjenjuje se brojkom ''2022''.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-01/21-01/03

URBROJ: 2213/01-01-21

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr