SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

92.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19, 98/19) i članka 32. stavka 1. točka 19. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021., donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu

Članak 1.

Članak 3. Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu, KLASA: 402-01/21-01/28, URBROJ: 2213/01-01-21-4 od 25. ožujka 2021. godine (dalje u tekstu Odluka) mijenja se i glasi:

”Sukladno iznosu financijskih sredstava iz članka 1. i kriterijima iz članka 2. Odluke za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos od 277,77 kn (godišnji iznos:3.333,24 kn), a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola mjesečni iznos od 305,55 kn (godišnji iznos:3.666,60 kn). ”

Članak 2.

Članak 4. Odluka mijenja se i glasi:

”Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja ima 13 članova.

Primjenom članka 3. Odluke proračunska sredstva za 2021.godinu raspoređuju se političkim strankama i gradskim vijećnicima izabranim s liste grupe birača prema broju njihovih članova, prema konačnim rezultatima za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave, u iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 402-01/21-01/28

URBROJ:2213/01-01-21-7

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr