SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

91.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima (”Narodne novine” broj 61/18 i 98/19), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21) i čl. 33. Statuta Lošinjskog muzeja od 30.01.2019.g., a na prijedlog Upravnog vijeća Lošinjskog muzeja, na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja

I.

Zrinka Ettinger Starčić, dipl. arheologije, imenuje se ravnateljicom Lošinjskog muzeja.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. siječnja 2022. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 612-05/21-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-21-5

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr