SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD DELNICE
119

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01) i članka 15. Odluke o socijalnim stipendijama (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 18/04 i 43/04), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 08. rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Komisije za dodjelu socijalnih stipendija

Članak 1.

Osniva se Komisija za dodjelu socijalnih stipendija (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija se sastoji od predsjednika i njegova zamjenika te tri člana.

Članak 2.

Članovi Komisije jesu:

Bernardica Zagoršćak, predsjednik

Branko Mihajlović, zamjenik predsjednika,

Silvana Cindrić, član,

Krešimir Dragišić, član te

Tatjana Petranović, član.

Članak 3.

Djelokrug i način rada Komisije reguliran je odredbama Odluke o socijalnim stipendijama te odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica koje se odnose na rad radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 020-01/05-01/07

Ur. broj: 2112-01-05-02

Delnice, 8. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr