SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

83.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15, 188/18, 31/20, 20/21) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije, br 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) , Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2022. GODINU
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite. Slijedom smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2020 - 2023. godine (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 2/20), utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. Tijekom 2022. godine potrebno je:

1. Ažurirati i uskladiti akte u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i svim pod zakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:

- donijeti plan vježbi civilne zaštite;

- imenovati koordinatore na lokacijama;

2. Izmjena Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i reizboru predsjednika mjesnih odbora;

3. Redovito održavanje sjednica Stožera CZ Grada Maloga Lošinja, a sukladno svim novonastalim događanjima i donešenim odlukama Stožera CZ RH

4. Provođenje javnog poziva građanima za dobrovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite Grada Maloga Lošinja;

5. Provoditi osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Grada Maloga Lošinja;

6. Dostavljanje izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Maloga Lošinja i Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Maloga Lošinja, pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na područje Grada Maloga Lošinja;

7. Razrada mjera zaštite od požara, a prema zadaćama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku koji donosi Vlada Republike Hrvatske svake godine;

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

* Financiranje rada udruga provest će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA ("Narodne novine", broj 74/2014.), UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ("Narodne novine", broj 26/2015.)

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije".

KLASA: 810-01/21/04

URBR: 2213/01-01-21-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr