SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA BAŠKA

108.

Temeljem članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21), Općinski načelnik Općine Baška, dana 20. prosinca 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Općine Baška

Članak 1.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška imenuju se :

1. Marko Paripović, predstavnik Udruge „Potrošački centar“ - predsjednik,

2. Tanja Grlj, predstavnica Općine Baška - član,

3. Zvonimir Kandare, predstavnik Općine Baška - član.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 007-02/21-01/7

URBROJ: 2142-03-02/1-21-2

Baška, 20. prosinca 2021.

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10007&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr