SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 32. Petak, 17. prosinca 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

248.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U članku 2. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 47/08) iza riječi „Rab,“ dodaje se riječ: „Rijeka,“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-36

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2203&mjesto=00001&odluka=248
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr