SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 32. Petak, 17. prosinca 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

245.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje
srpanj – prosinac 2021. godine

Članak 1.

Članak 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine („Službene novine“ broj 23/21, dalje u tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Županijskoj skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

Članak 2.

U članku 5. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Mandat članova Županijske skupštine izabranih iz reda pripadnika srpske i iz reda pripadnika talijnske nacionalne manjine započeo je s danom 4. studenog 2021. godine te se za razdoblje od 4. studenog do 31. prosinca 2021. godine sredstva raspoređuju na sljedeći način:

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-30

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2203&mjesto=00001&odluka=245
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr