SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 24. Petak, 2. rujna 2005.
GRAD RAB
3B2 HTML

35.

Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) i članka 3. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o plaćama djelatnika
Gradske uprave

Članak 1.

U Odluci o plaćama djelatnika Gradske uprave (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02, 3/04 i 46/ 04) u članku 2., točka II. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

»- samostalni referent za provedbu programa

otočnog održivog razvitka 2,5«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/05-01/4

Ur. broj: 2169-01-01-05-04

Rab, 16. kolovoza 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof. def., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=138&mjesto=51280&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr