SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 24. Petak, 2. rujna 2005.
GRAD RAB
3B2 HTML

34.

Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) i članka 3. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2005. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba, u Sistematizaciji poslova Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe koja je sastavni dio istog Pravilnika (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02, 3/04 i 46/04) iza rednog broja 4. dodaje se novi redni broj 5. koji glasi:

»5. SAMOSTALNI REFERENT ZA PROVEDBU PROGRAMA OTOČNOG ODRŽIVOG RAZVITKA«

(A)

- provedba Zakona o otocima,

- suradnja s nadležnim tijelima u svezi s programom održivog razvitka

- obavljanje svih poslova vezanih uz provedbu programa održivog razvitka u praksi

- obavljanje i drugih poslova po nalogu gradonačelnika i pročelnika Odjela.

(B)

- VII/1 stupanj stručne spreme društvenog ili humanističkog usmjerenja,

- 2 godina radnog iskustva,

- položen državni stručni ispit.

(C)

- 1 izvršitelj«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/05-01/4

Ur. broj: 2169-01-01-05-04

Rab, 16. kolovoza 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof. def., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=138&mjesto=51280&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr