SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

193.

Na temelju članka 10. stavka 5. Pravilnika o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine broj 14/13, 6/14 i 33/19), članka 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine“ broj 40/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2021. godini

I.

Ovom Odlukom odabiru se projekti i korisnici za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, te se utvrđuje namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisnicima iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu u okviru Kapitalnog projekta K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna iz tekućih namjenskih prihoda za sufinanciranje pomorskog dobra i to kako slijedi:

1. Korisnik: ŽLU Crikvenica

Projekt:

  • dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Crikvenica

Ukupan iznos: 2.000.000,00 kuna

2. Korisnik: ŽLU Mali Lošinj

Projekt:

  • sanacija i produženje postojećeg pristana u luci Unije – faza II.

Ukupan iznos: 2.000.000,00 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-68

Rijeka, 29. rujna 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=00001&odluka=193
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr