SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

175.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2021. godine donijela je

PLAN

davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2022. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu: Plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) predviđene vrste i predmete koncesija,

c) rokove na koje se koncesije planiranju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju,

f) popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom za koje se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesije, te obrazloženjem razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u 2022. godini dati koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Tijekom 2022. godine planiraju se dati koncesije koji ističu u 2022. godini, nove koncesije, koncesije za lokacije sadržane u planovima iz prethodnih godina za koje postupak nije proveden ili je u tijeku, zatim koncesije temeljem inicijativa fizičkih/pravnih osoba, te koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za instalacije odvodnje i druge objekte komunalne infrastrukture.

Provesti će se i drugi postupci davanja koncesije ukoliko budu ispunjeni uvjeti propisani u odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uz uvjet upisa pomorskoga dobra u Zemljišnoj knjizi, razriješenim imovinsko pravnim odnosima na području koje se daje u koncesiju i u suglasju s prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 4.

Za provedbu Plana novčana sredstva osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Članak 5.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-26

Rijeka, 29. rujna 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=00001&odluka=175
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr