SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

146.

Na temelju članka 76. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11,56/16 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/9, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova upravnih
vijeća županijskih lučkih uprava na području
Primorsko-goranske županije

I.

Za predsjednika i članove upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena:

 • Zoran Rubinić, za predsjednika,
 • Branko Grašo, za člana,
 • Ranko Frka, za člana.

2. Županijska lučka uprava Cres:

 • Tina Fornarić Žic, za predsjednika,
 • Anton Sušić, član,
 • Dino Cesarić, član.

3. Županijska lučka uprava Crikvenica:

 • Davorka Vukelić, za predsjednika,
 • Ivan Puškarić, za člana,
 • Ivica Manestar, za člana.

4. Županijska lučka uprava Krk:

 • Marko Mataja Mafrici, za predsjednika,
 • Marinko Žic, za člana,
 • Franjo Volarić, za člana.

5. Županijska lučka uprava Mali Lošinj:

 • Loris Rak, za predsjednika,
 • Dejan Nekić, za člana,
 • Branko Domac, za člana.

6. Županijska lučka uprava Novi Vinodolski:

 • Saša Đujić, za predsjednika,
 • Georg Žeželić, za člana,
 • Jadranka Jovanović, za člana.

7. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga:

 • Branko Piglić, za predsjednika,
 • Kristijan Tončić, za člana,
 • Robert Dundara, za člana.

8. Županijska lučka uprava Rab:

 • Milan Tariba, za predsjednika,
 • Damir Brusić, za člana,
 • Zlatko Beg, za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava iz točke I. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo imenovani.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-34

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr