SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

144.

Na temelju članka 52. točka 19. Statuta Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

I.

U Upravno vijeće Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Petar Petrinić, za predsjednika,

2. Davor Košmrlj, za člana,

3. Marko Sobotinčić, za člana.

II.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-30

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=144
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr