SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
16

37.

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/ 02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad
članovima Općinskog poglavarstva, članovima
Općinskog vijeća i radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina plaće općinskog načelnika, naknade za rad članovima Općinskog poglavarstva, predsjedniku i članovima Općinskog vijeća, te članovima radnih tijela Vijeća i Poglavarstva.

Članak 2.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti općinski načelnik ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz rada.

Članak 3.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti od 4,8 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće usklađuje se s kretanjem brutto plaće službenika Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 4.

Član Općinskog poglavarstva ima pravo na:

- naknadu u iznosu od 1.150,00 kn brutto mjesečno, i

- naknadu u iznosu od 958,33 kn brutto kada prisustvuje sjednici Općinskog Poglavarstva, odnosno Općinskog vijeća.

Članak 5.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na:

- naknadu u iznosu od 1.150,00 kn brutto mjesečno, i

- naknadu u iznosu od 958,33 kn brutto kada prisustvuje sjednici Općinskog vijeća odnosno sjednici Općinskog poglavarstva.

Članak 6.

Član Općinskog vijeća ima pravo na:

- naknadu u iznosu od 766,47 kn brutto mjesečno i

- naknadu u iznosu od 479,17 kn brutto kada prisustvuje sjednici Općinskog vijeća.

Članak 7.

Član stalnog radnog tijela Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva, koji je ujedno i član Vijeća ili član Poglavarstva ima pravo na naknadu u iznosu od 479,17 kn brutto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Član radnog tijela koji nije član Vijeća ili član Poglavarstva, ima pravo na naknadu u iznosu od 670,83 kn brutto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Članak 8.

Član radnog tijela Općinskog vijeća odnosno Općinskog poglavarstva koji temeljem poziva prisustvuje sjednici Vijeća ili Poglavarstva ima pravo na naknadu u iznosu od 383,33 kn brutto po sjednici.

Članak 9.

Općinskom načelniku, članu Poglavarstva, predsjedniku Vijeća, članu Vijeća i članu radnog tijela Vijeća odnosno Poglavarstva, kada prisustvuje sjednici Vijeća, Poglavarstva odnosno radnog tijela pripada naknada prijevoznih troškova u visini cijene autobusne karte.

Članak 10.

Kada je općinski načelnik, član Poglavarstva, predsjednik Vijeća, član Vijeća, odnosno član radnog tijela upućen na putovanje u zemlji ili inozemstvu pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju, sukladno propisu.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad vijećnika, članova Općinskog poglavarstva i članova radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/99).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2142-06-05-01/1

Omišalj, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51513&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr