SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

57.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko - goranske županije”, broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene
kao k.č. 10259 ko.o. Omišalj-Njivice u korist Agencije
za pravni promet i posredovanje nekretninama

Članak 1.

Temeljem ove Odluke Općina Omišalj, kao zemljišnoknjižni vlasnik nekretnine na katastarskoj čestici 10259 k.o. Omišalj-Njivice, površine 3476 m2, prenijet će vlasništvo iste na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, OIB: 69331375926 (u daljnjem tekstu: APN), bez naknade, a za potrebe realizacije Programa POS-a.

Članak 2.

Općina Omišalj sklopit će s APN-om ugovor kojim će se urediti prava i obveze vezane uz prijenos vlasništva nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Ovlašćuje se načelnica Općine Omišalj za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-06-21-01-11

Omišalj, 16. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr