SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

56.

Temeljem članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“broj 5/21) i članka 35. Odluke o usklađenju detaljnog plana uređenja centra Omišlja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/08), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju idejnog arhitektonsko-urbanističkog
rješenja cjeline (DPU centra Omišlja)

Članak 1.

Prihvaća se idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje cjeline br. 20-011/ir izrađeno od strane tvrtke RPK d.o.o. iz Rijeke, projektant Petra Karuza, mag.ing.arch., a kojim se obrađuje usklađenje i korekcija oblika i veličine parcela, promjena gradivog dijela parcela te uređenje i izgradnja na javnim zelenim površinama.

Članak 2.

Glavni ili idejni projekt za građevine ili zahvate u prostoru izrađen u skladu s idejnim arhitektonsko-urbanističkim rješenjem iz članka 1. ove Odluke smatra se usklađenim s odredbama Odluke o usklađenju detaljnog plana uređenja centra Omišlja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/08).

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o usklađenju detaljnog plana uređenja centra Omišlja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/08) koje nisu u suprotnosti s idejnim arhitektonsko-urbanističkim rješenjem iz članka 1. ove odluke ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-06-21-01-3

Omišalj, 16. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr