SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 5/21), članka 19. i članka 22.a Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 10/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova
Odbora za imenovanje ulica i trgova

Članak 1.

U Odbor za imenovanje ulica i trgova Općinskog vijeća
Općine Omišalj izabrani su:

1. INES BOBAN ŠTIGLIĆ, za predsjednicu,

2. DALIBOR JUKIĆ, za člana,

3. ZLATKO KLOBAS, za člana,

4. IVICA BLAŽEVIĆ, za člana,

5. NIKOLA DUJMOVIĆ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-06-21-01-20

Omišalj, 16. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr