SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje
u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Omišalj.

Članak 2.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. SONJA ČUBRANIĆ, dipl.iur.,

2. MARKO MRAKOVČIĆ, dipl.ing.geod.,

3. NIKOLA DUJMOVIĆ, mag.ing.agr.

Članak 3.

Povjerenstvo za uvođenje u posjed iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće zadaće:

1. Uvodi zakupnika u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, odnosno po skidanju usjeva,

2. Sastavlja zapisnik o uvođenju u posjed,

3. Preuzima zemljište u posjed po prestanku ugovora o zakupu, odnosno po skidanju usjeva, odnosno plodova,

4. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 4.

U slučaju da uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo za uvođenje u posjed dužno je isto proslijediti, s prijedlogom naplate zakupnine i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.

Članak 5.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kao i sve ostale poslove obavlja Upravni odjel.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-06-21-01-14

Omišalj, 16. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr