SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
16

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 690/03 pročišćeni tekst), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/01), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 2. sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu u 2005. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj (»Slulžbene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04 i 7/05) Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj za 2005. godinu iz članka 4. stavka 3. Programa mijenja se i glasi:

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/4

Ur. broj: 2142-06-05-01-2

Omišalj, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51513&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr