SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

56.

Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 24. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 7. srpnja 2021. donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o lokalnim porezima

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima („Službene Novine Primorsko goranske županije“ broj 39/18, 5/19 i 23/20) (u daljnjem tesktu: Odluka) u članku 17., stavku 1., točka A). dodaje se alineja 11. koja glasi:

„korisnici koji koriste javnu površinu za postavljanje montažnih objekata za smještaj tipskih posuda za otpad, oslobođeni su plaćanja poreza na korištenje javne površine u prvoj godini korištenja.“

U članku 17. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Za vrijeme proglašenja pandemije COVID-19 virusa kao osnova za korištenje prava na popust iz stavaka 2. i 3. ovog članka koristiti će se podatci o poslovanju korisnika u 2019. godini“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-8

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr