SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

55.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15 i 94/17) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19, 16/20 i 7/21) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 7., stavak 4., točka 2., briše se alineja 1.

Članak 2.

U članku 10. Odluke dodaje se stavak 9. koji glasi:

„Za lokacije koje su iz bilo kojeg razloga ostale nezakupljene u postupku javnog natječaja, ugovor o zakupu će se po početnoj cijeni iz natječaja potpisati sa prvim zainteresiranim ponuditeljem koji zadovoljava sve uvjete propisane u članku 9. stavku 1. točkama 8. do 10. i čl. 9.a ove Odluke na rok od jedne godine.“

Članak 3.

Članak 18.a. Odluke briše se.

Dosadašnji članak 18.b. Odluke postaje članak 18.a.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-6

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr