SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

53.

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19, 16/20 i 7/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

I. izmjenu i dopunu PLANA

lokacija za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U tabeli u točki I., stavak 1. Plana, točka 4.1 mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U tabeli u točki I., stavak 1. Plana, točka 8.1 mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U točki I. iza stavka 8. Plana, dodaje se stavak 9. koji glasi:

Info-pultove na lokacijama 4.1, 7.1, 8.1, nabavljaju korisnici o svom trošku te isti moraju biti identični tehničko estetskim karakteristikama već postavljenim info-pultovima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Ovaj Plan lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-19

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr