SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

51.

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članak 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 7. srpnja 2021. godine, donijelo je,

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu DUBAŠNICA d.o.o. Malinska, Stipkino 21, OIB: 99387927460 na III. izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, predložene 29. lipnja 2021. godine

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 211-01/19-01/1

URBROJ: 2142/05-01-19-18

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr