SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

50.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata na području
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U članku 3. stavku 2. Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/16 i 13/18), u članku 3. stavak 2. iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

  • parkiralište „Put Haludova“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-95

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr