SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

49.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. stavka 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10), članka 21. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/19, 31/20 i 7/21) mijenja se točka d) članka 3. i glasi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-02/19-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-69

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr