SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

48.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/2004, 63/2008, 133/2013 i 63/14) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 7. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

  • Jelka PAVLOVIĆ, predstavnik Općine Malinska – Dubašnica
  • Kristina ROVAN, predstavnik Općine Malinska – Dubašnica
  • Ivan TAVČAR, predstavnik Općine Malinska – Dubašnica
  • TEODOR RUŽIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka i
  • Daria PERČIĆ PETRETIĆ, predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/17 i 23/18), te se razrješuju dužnosti dosadašnji članovi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/21-04/1

URBROJ: 2142/05-01-21-4

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr