SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

47.

Na temelju članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine« Primorsko – goranske županije broj 7/21) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

U djelokrugu su Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja akata i drugih propisa u područjima koja se odnose na:

 • promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora,
 • usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa,
 • usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja,
 • zaštitu područja i objekata od posebnog interesa za Općinu Malinska – Dubašnica,
 • izgradnju građevina od važnosti za Općinu Malinska – Dubašnica,
 • korištenje i zaštitu graditeljske baštine,
 • uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja,
 • praćenja stanja u prostoru,
 • uređenje građevinskog zemljišta,
 • graditeljstvo,
 • zaštitu i promicanje djelatnosti zaštite okoliša, sukladno svjetskim kriterijima,
 • mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja zaštite prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak,
 • mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša,
 • poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,
 • pritužbe upućene Općini Malinska – Dubašnica kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti, te
 • druga pitanja prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Članak 3.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i šest članova.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.

Članak 4.

U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuju se:

1. Marko Franković

2. Tončić Tehomilić

3. Ivica Bogović

4. Toni Kraljić

5. Franko Kraljić

6. Igor Matanović

7. Jozo Begić

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/17, 4/20 i 37/20).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-03/5

URBROJ: 2142/05-01-21-2

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr