SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

46.

Na temelju članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine« Primorsko – goranske županije broj 7/21) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za hortikulturno uređenje i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Odbor se osniva za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga Vijeću, za praćenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Vijeće, te za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća u područjima hortikulturnog uređenja i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Općini Malinska – Dubašnica.

Članak 3.

Odbor ima predsjednika i šest članova.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.

Članak 4.

U Odbor za hortikulturno uređenje i poljoprivredu imenuju se:

1. Ivica Žgombić

2. Dobrila Kraljić

3. Toni Kraljić

4. Olga Smajić

5. Petar Vrgoč

6. Monika Perišić i

7. Vjekoslav Mrakovčić

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/17, 32/17 i 5/18).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“

KLASA: 021-05/21-03/4

URBROJ: 2142/05-01-21-2

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr