SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

44.

Na temelju članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine« Primorsko – goranske županije broj 7/21) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i izboru članova Odbora
za statutarno – pravna pitanja

Članak 1.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva člana.

Odbor razmatra prijedloge općih akata o kojima odlučuje Vijeće, glede njihove zakonitosti i primjene pravila nomotehnike, te daje odgovarajuće primjedbe i prijedloge Vijeću.

Članak 2.

U Odbor za statutarno – pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica, izabrani su:

1. Slavica Perišić, za predsjednika

2. Petar Turčić, za člana i

3. Ivan Tavčar, za člana.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno – pravna pitanja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/18).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-03/3

URBROJ: 2142/05-01-21-2

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr